6 chiêu hay ho khi dùng che khuyết điểm không phải ai cũng biết

6 chiêu hay ho khi dùng che khuyết điểm không phải ai cũng biết