Kem chống nắng có chỉ số SPF và PA bao nhiêu là tốt nhất?

Kem chống nắng có chỉ số SPF và PA bao nhiêu là tốt nhất?

Kem chống nắng có chỉ số SPF và PA bao nhiêu là tốt nhất?