Ny Saki sở hữu 3 vòng hình thể lần lượt là 80-56-85 (cm).

Ny Saki sở hữu 3 vòng hình thể lần lượt là 80-56-85 (cm).

Ny Saki sở hữu 3 vòng hình thể lần lượt là 80-56-85 (cm).