Năm 2017 hứa hẹn sẽ là một năm có nhiều phong cách make up nổi loạn và phá bỏ giới hạn, quy củ để thể...