Trang điểm bóng mắt phù hợp Đeo kính trong thời gian quá lâu sẽ khiến mắt bị dại đi, sụp mi và trở nên nhỏ...