Tóc dài là “trang sức đặc biệt” dành riêng cho phái nữ Thông thường đối với trang sức, bất cứ người nào muốn có được...