Chải tóc Đừng bao giờ chải tóc khi tóc ướt, các bạn gái ạ! Trong trạng thái tóc ướt, tóc đang bị căng ra, rất...