Tóc bob truyền thống Sau một thời gian dài “thất thế”, vào mùa hè năm nay, tóc bob truyền thống đã quay trở lại ngoạn...