Kem lót, kem nền đều là hai lớp cơ bản trong trang điểm, hai lớp nền cho bạn để tiếp tục các bước tiếp theo...