Có rất nhiều loại bút kẻ mắt hiện nay trên thị trường như chì kẻ mắt, kẻ mắt nước Maybelline… Kẻ mắt nước đang là...