Đôi mắt là “cửa sổ của tâm hồn”, là nơi chứa đựng và trao gửi cho nhau những tình cảm một cách thực tế nhất...