Lông mày có một vị trí vô cùng quan trọng trên khuôn mặt, có thể giúp bạn trang điểm để cân bằng khuôn mặt, thu...