Người xưa có câu “cái răng cái tóc là gốc con người”, câu nói này không hề sai vì một mái tóc đẹp bồng bềnh,...