1. Thế nào là dầu gội khô? Dầu gội khô đã trở nên khá quen thuộc đối với các bạn trẻ phương Tây. Thế nhưng...