Món đồ chân ái của cô chính là váy hai dây trơn một màu đen, cùng lắm là chỉ đổi chất liệu từ lụa sang...