Việc nuôi dưỡng làn da toàn thân không phải là chuyện dễ dàng vì ở những vùng khác nhau da cũng sẽ dày mỏng khác nhau...