Định hình khuôn mày Nếu phong cách trang điểm trong suốt không quá chú trọng đến “nét xuân sơn” của người phụ nữ, thậm chí...