Hiểu về Undercut Trong lĩnh vực thời trang tóc, Undercut được hiểu như là cạo hẳn đi phần tóc ở phía sau lẫn hai bên...