Việc tích lũy mỡ thừa, nhất là ở phần bụng là do ít vận động và chế độ dinh dưỡng không hợp lý, Tuy hiện...