L’Oreal hay tên gọi đầy đủ là L’Oreal Paris là một thương hiệu mỹ phẩm đến từ Pháp với sản phẩm đầu tiên là thuốc nhuộm tóc...