Lớp trang điểm vào mùa hè thường gặp khá nhiều phiền phức như mascara bị nhoè, đường kẻ mắt bị lem, kem nền trên da...