Đón tóc xinh chào hè trong 7 ngày Hè đã đến rồi, nghĩa là mùa của những cuộc vui, của những chuyến du lịch dài...