Người “đào mộ” Những năm đầu của thập niên 80, tức khoảng 40 năm trước, dạo một vòng phố phường, chúng ta sẽ nhìn thấy...