Dầu gội đầu bồ kết Lam Mộc Có một lời đùa dễ thương rằng, nếu nàng vẫn còn nhớ được những chai dầu gội bồ...