Ngày này có rất nhiều loại phấn trang điểm tốt trên thị trường, điển hình như phấn trang điểm Essance, phấn phủ Skinfood hay phấn...