Tai nghe Beats mới sẽ ra mắt cùng iPhone 7

Tai nghe Beats mới sẽ ra mắt cùng iPhone 7