Tóc nhuộm cầu vồng đã trở lại và “lợi hại hơn xưa”

Tóc nhuộm cầu vồng đã trở lại và “lợi hại hơn xưa”